Hotarârile Autorității Deliberative


 

2020

Nume Hotarare Data
HCL nr.1 din 09.01.2020 privind aprobarea utilizarii unei sume din excedentul bugetului local al comunei Barcea, judetul Galati pentru acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare la sfarsitul exercitiului bugetar al anului 2019 09.01.2020

2019

HCL 50 din 23.12.2019 privind retelei scolare de pe raza U.A.T.- com. Barcea, jud. Galati pentru anul scolar 2020 – 2021 23.12.2019
HCL 49 din 23.12.2019 privind rectificarea bugelului local at comunei Barcea, judetul Galati pe anul 2019 23.12.2019
HCL 48 din 16.12.2019 privind predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii §i Administratiei prin Compania Nationala de Investitii “C.N.I.” S.A. a amplasamentului si a constructiei, cat si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii: “Reabilitare, modernizare, extindere si dotare asezamant cultural in comuna Barcea, sat Barcea, judetul Galati” 16.12.2019
Anexa la HCL 47 din 16.12.2019 16.12.2019
HCL 47 din 16.12.2019 privind aprobarea documentaiei tehnico-economica pentru investitia: “Reabilitare, modernizare, extindcre si dotare asezamant cultural in comuna Barcea, sat Barcea. judeful Galati” 16.12.2019
HCL 46 din 16.12.2019 privind validarea mandatului de consilier local al domnului GANEA ION  
HCL 45 din 16.12.2019 privind modiiicarea si completarea H.C.L. nr. 1 din 23.06.2016 si H.C.L. nr. 29 din 23.12.2016 privind alegerea membrilor comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali declarati alesi la alegerile locale din data de 05.06.2016 16.12.2019
HCL 44 din 16.12.2019 privind rectificarea bugelului local at comunei Barcea, judetul Galati pe anul 2019 16.12.2019
Anexa la HCL 43 din 16.12.2019 16.12.2019
HCL 43 din 16.12.2019 privind aprobarea Devizului general actualizat si aprobarea asigurarii finantarii de la bugetul local pentru cheltuielilc ce nu pot fi finantate de la bugetul de stat prin PNDL conform prevederilor art. 8 16.12.2019

 

Leave a Reply