Regulamentele Privind Procedurile Administrative

Home / Monitorul Oficial Local / Regulamentele Privind Procedurile Administrative

Codul de etică și conduita profesională a functionarilor publici si al personalului contractual din cadrul primăriei Cristianialitate al Primarului

Codul de conduita etica si profesionala a functionarilor publici si personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

undefined