Istoria com. Barcea

Home / Istoria com. Barcea

Monografia Comunei Barcea

 1. Asezarea geografica
  Teritoriul comunei Barcea se gaseste situat în partea central vestica a Jud. Galati, pe valea râului Bârlad, în zona de confluenta a acestuia cu afluentul Corozel, la o departare de 10 km Sud de Municipiul Tecuci si 70 km Nord de Jud. Galati. De aceste doua centre comuna este legata de soseaua nationala si calea ferata.
 2. Relieful
  Întreg teritoriul comunei apartine unitatii cunoscuta sub numele de Câmpia Tecuciului, aceasta apartinând marii regiuni morfo-fito-climatice a câmpiilor, cu un relief jos, înclinat spre Sud, putin fragmentat si de vârsta cuaternarii si este alcatuita litologic dintr-un complex de roci friabile( locsoide, nisipuri si pietrisuri).
 3. Clima
  Din punct de vedere climatic teritoriul comunei face parte din zona climei temperat-continentala excesiva. caracteristice stepelor europene.
 4. Cursurile de apa
  Teritoriul comunei este drenat în partea sa centrala de râul Bârlad si afluentul pe stânga al acestuia – Corozel. În prezent pârâul Corozel nu mai functioneaza, albia lui fiind arata si intrata în circuitul agricol.
 5. Populatia
  Satul Barcea este atestat documentar sub numele de Trohanesti la 5 iunie 1672 când Duca V.V. întareste mînastiru Dancu din Iasi satul Trohanesti daruit de Pârvu vamesul si cumparat de acesta de la razesu de acolo. Vechiul nume Trohanesti este un toponim ce-si are radacinile în numele unui întemeietor al asezarii(Trohin sau Trohan) acesta însemnând vin acru si tare.
  Catunele componente ale satului Barcea erau Jorasti si Podoleni. Cel mai vechi sat razasesc atestat pe teritoriul Com. barcea era satul Durasti(mai târziu Dorasti) existent pe timpul domniei lui Stefan cel Mare. Durasti deriva de la un razas Dura locuitor al satului. Celalalt sat Podoleni era cunoscut sub numele de Bârladeni nume ce ar proveni de la un grup de mesteri veniti aici pentru constructia unei biserici. Înlocuirea vechiului nume al satului Trohanesti cu Barcea s-a petrecut în perioada 1680 – 1770. Datorita asupririi boieresti în Sudul Moldovei se înmultesc asezarile , astfel pe terioriul comunei apare satul Slobozia Noua, sat care la începutul sec. XXse uneste prin extindere cu Barcea nemaifiind mentionat în documente.
  În 1864 i-a fiinta satul Barcea-Noua prin împroprietarirea unor familii care si-au asezat vatra în sudul comunei pe soseaua nationala. Dupa razboi aplicându-se “legea însurateilor?la nivel de comuna, se împroprietaresc 117 tarani veniti din localitatile vecine întemeind un nou sat Barcea-noua II situat pe soseaua nationala spre Galati, satenii numindu-l si în prezent Niculesti, dupa numele inginerului hotarnic Niculescu.
  În 1895 intra în componenta comunei si satul vecin Draganesti. Marele Dictionar Geografic al României din 1898 mentioneaza ca comuna rurala Barcea, Jud. Tecuci avea cinci catune: Barcea-noua, Barcea-veche, Dorasti, Podoleni si Draganesti.
  În prezent comuna Barcea are 4 sate componente: Dorasti, Podoleni, Barcea-veche, Barcea-noua.
 6. Nivelul de trai
  Barcea este o comuna frumoasa, în continua dezvoltare pe toate planurile, ocupatia de baza a locuitorilor sai fiind agricultura, multi însa lucreaza si în industrie, învatamânt, medicina, industrie alimentara etc.
  La nivelul comunei învatamântul, cultura sunt ramuri în continua dezvoltare. Avem pe raza comunei patru scoli, biblioteci, gradinite, doua biserici, o alta aflându-se în constructie, camin cultural.
  Prima scoala în comuna a luat fiinta în 1865 într-o cladire particulara careia în 1891 satenii îi construiesc un local propriu (actualul Camin Cultural). Astfel în 1895 scoala era frecventata de 60 copii, primul învatator al comunei fiind Macarie Cezar.
  De asemenea datorita tot harniciei locuitorilor acestei comune s-a construit si s-a dat în folosinta la 23 august 1982 Dispensarul Uman. Avem în comuna Dispensar veterinar, Oficiu PTTR, Magazine, Brutarii, Discoteci, lucru ce confirma nivelul de trai ridicat al locuitorilor comunei.