Primaria Barcea Activitatea Consiliului Local Barcea - Galati

- HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL BARCEA -

- 2013 -

 • 17.04.2013 - Lista obiectivelor de investitii pe anul 2013

 • 16.04.2013 - HCL nr. 11 din 08.04.2013 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2013

 • 15.02.2013 - Situatii financiare indicatori statistici la data de 22.01.2013

 • 15.02.2013 - Situatii financiare la data de 31.12.2012

 • 15.02.2013 - H.C.L. nr. 2 din data de 24.01.2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013 • - 2012 -

 • 12.11.2012 - H.C.L. nr. 28 din data de 31.10.2012 privind novarea Contractului de delegare a gestiunii Serviciului Public de Salubrizare al com. Barcea, jud. Galati

 • 10.11.2012 - H.C.L. nr. 27 din data de 31.10.2012 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2013

 • 10.11.2012 - H.C.L. nr. 26 din data de 30.10.2012 privind aprobarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie pentru investitia "Asfaltare drum comunal L=cca. 250 ml, l=5m" din comuna Barcea, judetul Galati

 • 24.10.2012 - H.C.L. nr. 25 din data de 16.10.2012 privind aprobarea acordurilor de colaborare dintre Filiala Judetului Galati a Asociatiei Comunelor din Romania si Comuna Barcea pentru organizarea si exercitarea activitatii de Registru Agricol si Fond Funciar, activitatii de asistenta sociala, activitatii de relatii cu publicul, activitatii financiar-contabile si activitatii juridice

 • 23.10.2012 - H.C.L. nr. 24 din data de 16.10.2012 privind rectificarea bugetului local al com. Barcea, Jud. Galati pe anul 2012

 • 07.10.2012 - H.C.L. nr. 22 din data de 18.09.2012 privind rectificarea bugetului local al com. Barcea, Jud. Galati pe anul 2012

 • 06.10.2012 - H.C.L. nr. 21 din data de 18.09.2012 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare (ROF) al aparatului de specialitate a Primarului com. Barcea, Jud. Galati

 • 06.10.2012 - H.C.L. nr. 20 din data de 18.09.2012 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare (ROF) a Consiliului Local al com. Barcea, Jud. Galati

 • 18.08.2012 - H.C.L. nr. 12 din data de 18.07.2012 privind aprobarea raportului de evaluare a suprafetei de 19644 mp. teren pasune extravila situat in Tarla 17/3, Parcela 121/5 apartinand domeniului privat al com. Barcea, Jud. Galati

 • 14.08.2012 - H.C.L. nr. 11 din data de 18.07.2012 privind aprobarea inventarului actualizat al bunurilor care alcatuiesc domeniul public al com. Barcea, Jud. Galati a investitiei "Modernizare drumuri comunale Barcea si Umbraresti" cu finantare prin programul SAPARD

 • 10.08.2012 - H.C.L. nr. 10 din data de 18.07.2012 privind desemnarea de catre Consiliul Local al com. Barcea, Jud. Galatia unui nou reprezentant legal pentru investitia "Modernizare drumuri comunale Barcea si Umbraresti" prin programul SAPARD

 • 09.08.2012 - H.C.L. nr. 9 din data de 18.07.2012 privind reprezentarea Consiliului Local al com. Barcea, Jud. Galati in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Serviciul Regional Apa Galati"

 • 03.08.2012 - H.C.L. nr. 8 din data de 29.06.2012 privind stabilirea cuantumului si numarului burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din com. Barcea, Jud. Galati pe anul 2012

 • 12.07.2012 - H.C.L. nr. 7 din data de 29.06.2012 privind rectificarea bugetului local al com. Barcea, Jud. Galati pe anul 2012

 • 30.06.2012 - H.C.L. nr. 6 din data de 18.06.2012 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al com. Barcea, Jud. Galati

 • 28.06.2012 - H.C.L. nr. 5 din data de 18.06.2012 privind alegerea viceprimarului

 • 25.06.2012 - H.C.L. nr. 4 din data de 18.06.2012 privind alegerea presedintelui de sedinta

 • 22.06.2012 - H.C.L. nr. 3 din data de 18.06.2012 privind declararea ca legal constituit a Consiliului Local al com. Barcea, jud. Galati

 • 18.06.2012 - H.C.L. nr. 2 din data de 10.06.2012 privind validarea mandatelor de consilieri locali declarati alesi la alegerile locale din data de 10.06.2012

 • 15.06.2012 - H.C.L. nr. 1 din data de 10.06.2012 privind alegerea membrilor comisiei de validare a mandatelor consilierilor declarati alesi la alegerile locale din data de 10.06.2012

 • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 01.06.2012 - H.C.L. nr. 5 din data de 15.05.2012 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al com. Barcea, pe anul 2012

 • 20.05.2012 - PUBLICATIE STARE CIVILA COM. BARCEA NR. 237 DIN 16.05.2012

 • 14.05.2012 - PUBLICATIE STARE CIVILA COM. BARCEA NR. 233 DIN 11.05.2012

 • 25.04.2012 - Situatii financiar-contabile la data de 31.03.2012

 • 23.04.2012 - Indicatori de sinteza cu privire la executia bugetelor locale pe primul trimestru al anului 2012

 • 29.03.2012 - H.C.L. nr. 4 din data de 16.03.2012 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al com. Barcea, pe anul 2012

 • 15.03.2012 - H.C.L. nr.3 din data de 03.02.2012 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al com. Barcea, pentru anul 2012

 • 23.02.2012 - H.C.L. nr.2 din data de 31.01.2012 privind Regulamentul de Functioanare a Bibliotecii Comunale Barcea in cadrul programului "BIBLIONET"

 • 10.02.2012 - Situatii financiare la data de 31.12.2011

 • 26.01.2012 - Indicatori cu privire la executia bugetelor locale pentru anul 2011

 • - 2011 -

 • 23.01.2012 - H.C.L. nr.34 din data de 22.12.2011 privind rectificarea bugetului local al com Barcea, jud. Galati pe anul 2011.

 • 23.01.2012 - H.C.L. nr.33 din data de 22.12.2011 privind aprobarea retelei scolare pe anul scolar 2012-2013.

 • 11.01.2012 - H.C.L. nr.32 din data de 14.12.2011 privind rectificarea bugetului local al com. Barcea pe anul 2011.

 • 11.01.2012 - H.C.L. nr.31 din data de 14.12.2011 privind aprobarea organizarii licitatiei publice pentru concesionarea suprafetei de 330.05 ha pasune alata in proprietarea publica a com. Barcea, jud. Galati.

 • 05.12.2011 - H.C.L. nr.30 din data de 29.11.2011 privind rectificarea bugetului local al com. Barcea pe anul 2011.

 • 05.12.2011 - H.C.L. nr.29 din data de 29.11.2011 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2012

 • 19.10.2011 - H.C.L. nr.27 din data de 28.09.2011 privind Simulare - Exercitiu - privind solutionarea efectelor produse de inundarea aproximativ a 90% din loc. Barcea, prin iesirea din matca a raului Barlad.

 • 19.09.2011 - H.C.L. nr.26 din data de 18.08.2011 privind asocierea com. Barcea cu jud. Galati si cu UAT din judet in vederea construirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECOSERV".

 • 19.09.2011 - H.C.L. nr.25 din data de 18.08.2011 privind rectificarea bugetului local al com. Barcea, jud. Galati pe anul 2011.

 • 12.09.2011 - H.C.L. nr.24 din data de 02.08.2011 privind rectificarea bugetului local al com. Barcea, jud. Galati pe anul 2011.

 • 28.08.2011 - H.C.L. nr.23 din data de 18.07.2011 privind aprobarea Planului de Urbanism General si Regulamentul Local de Urbanism al com. Barcea, jud. Galati.

 • 28.08.2011 - H.C.L. nr.22 din data de 18.07.2011 privind aprobarea proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Imbunatatirea calitatii mediului din localitatea Barcea, Jud. Galati, prin realizarea unui parc denumit : "Parcul Emil Punga""

 • 11.11.2011 - Situatii financiar-contabile la data de 30 septembrie 2011 Primaria Barcea, jud. Galati

 • 13.07.2011 - H.C.L. nr.20 din data de 23.06.2011 privind acordul cu privire la sustinerea cofinantarii proiectului denumit "IMBUNATATIREA CALITATII MEDIULUI DIN LOCALITATEA BARCEA, JUD. GALATI, PRIN REALIZAREA UNUI PARC DENUMIR: PARCUL EMIL PUNGA"

 • 13.07.2011 - H.C.L. nr.19 din data de 21.06.2011 privind aprobarea proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "PIATA EN-GROS LEGUME SI FRUCTE" din com. Barcea, jud. Galati

 • 12.07.2011 - H.C.L. nr.18 din data de 21.06.2011 privind acceptarea com. Barcea din jud. Galati ca membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara - Serviciul Regional Apa Galati

 • 12.07.2011 - H.C.L. nr.17 din data de 27.05.2011 privind aprobarea raportului de evaluare, a caietului e sarcini si a concesionarii directe a terenului in suprafata de 45 mp. apartinand domeniului privat al comunei Barcea, jud. Galati

 • 12.07.2011 - H.C.L. nr.16 din data de 27.05.2011 privind aprobarea Planului de Actiune pentru comuna Barcea - zona vulnerabila la nitrati din surse agricole

 • 12.07.2011 - H.C.L. nr.15 din data de 27.05.2011 privind aprobarea executarii lucrarilor de extindere a constructiei S.C. Medofarm S.R.L. in calitate de chirias

 • 12.07.2011 - H.C.L. nr.14 din data de 27.05.2011 privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a suprafetei de 100 mp de teren pe durata implementarii proiectului "Centre Comunitare de Resurse: Instrumente strategice in procesul de imbunatatire a situatiei grupurilor vulnerabile din mediul rural" cu numarul AMPOSDRU E4328/04.06.2010

 • 12.07.2011 - H.C.L. nr.13 din data de 27.05.2011 privind validarea mandatului de consilier in Consiliul local al Comunei Barcea, al domnului Lazar Jan

 • 18.05.2011 - Indicatori financiari contabili Primaria Barcea

 • 12.05.2011 - Situatii financiare la data de 30.03.2011

 • 28.03.2011 - Hotararea nr. 8 a Consiliului Local Barcea cu privire la stabilirea unor taxe speciale pe anul 2011

 • 26.03.2011 - Hotararea nr. 6 a Consiliului Local Barcea cu privire la aprobarea criteriilor proprii de evaluare a veniturilor potentiale care se iau in calcul la stabilirea ajutorului social si care se pot obtine din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoria celor considerate de stricta necesitate stabilite prin HG 50/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 416/2001 privind venitul minim garantat cu mofificarile si completarile ulterioare

 • 19.03.2011 - Hotararea nr. 5 a Consiliului Local Barcea cu privire la aprobarea Protocolului de colaborare dintre C.L. al com. Barcea si Asociatia Centrul Rromilor pentru Politici de Sanatate - SASTIPEN - in vederea implementarii in com. Barcea a proiectului : "Centre comunitare de resurse - Instrumente strategice in procesul de imbunatatire a situatiei grupurilor vulnerabile din mediul rurar" cu numarul AMPOSDRU E4328/04.06.2010

 • 12.03.2011 - Proces verbal al sedintei ordinare din data de 10.02.2011 al C.L. Barcea

 • 08.03.2011 - Hotararea nr. 4 a Consiliului Local Barcea cu privire la aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2011

 • 07.03.2011 - Anexa la Hotararea nr. 4 a Consiliului Local Barcea cu privire la aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2011

 • 06.03.2011 - Hotararea nr. 3 a Consiliului Local Barcea cu privire la aprobarea planului de ac tiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca efectuate de catre beneficiarii de ajutor social, pentru anul 2011

 • 05.03.2011 - Hotararea nr. 2 a Consiliului Local Barcea cu privire la aprobarea Studiului de Oportunitate privind concesionarea fara licitatie a terenului in suprafata de 45 mp apartinand domeniului privat al com. Barcea, jud. Galati

 • 04.03.2011 - Hotararea nr. 1 a Consiliului Local Barcea cu privire la constatarea incetarii de drept, inante de expirarea duratei normale a amndatului de consilier local al d-lui Chirita Nita

 • 09.02.2011 - Situatii financiare la data de 31.12.2010