Primaria Barcea Activitatea Consiliului Local Barcea - Galati
informatii generale
impozite/taxe locale
consiliul local
primaria
comuna barcea
actualitate

- HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL BARCEA -

- 2020 -

 • HCL nr.1 din 09.01.2020 privind aprobarea utilizarii unei sume din excedentul bugetului local al comunei Barcea, judetul Galati pentru acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare la sfarsitul exercitiului bugetar al anului 2019

 • - 2019 -

 • HCL 50 din 23.12.2019 privind retelei scolare de pe raza U.A.T.- com. Barcea, jud. Galati pentru anul scolar 2020 - 2021

 • HCL 49 din 23.12.2019 privind rectificarea bugelului local at comunei Barcea, judetul Galati pe anul 2019

 • HCL 48 din 16.12.2019 privind predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii ži Administratiei prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." S.A. a amplasamentului si a constructiei, cat si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii: "Reabilitare, modernizare, extindere si dotare asezamant cultural in comuna Barcea, sat Barcea, judetul Galati"

 • Anexa la HCL 47 din 16.12.2019

 • HCL 47 din 16.12.2019 privind aprobarea documentaiei tehnico-economica pentru investitia: "Reabilitare, modernizare, extindcre si dotare asezamant cultural in comuna Barcea, sat Barcea. judeful Galati"

 • HCL 46 din 16.12.2019 privind validarea mandatului de consilier local al domnului GANEA ION

 • HCL 45 din 16.12.2019 privind modiiicarea si completarea H.C.L. nr. 1 din 23.06.2016 si H.C.L. nr. 29 din 23.12.2016 privind alegerea membrilor comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali declarati alesi la alegerile locale din data de 05.06.2016

 • HCL 44 din 16.12.2019 privind rectificarea bugelului local at comunei Barcea, judetul Galati pe anul 2019

 • Anexa la HCL 43 din 16.12.2019

 • HCL 43 din 16.12.2019 privind aprobarea Devizului general actualizat si aprobarea asigurarii finantarii de la bugetul local pentru cheltuielilc ce nu pot fi finantate de la bugetul de stat prin PNDL conform prevederilor art. 8

 • HCL 42 din 04.11.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultali din Studiul de fezabilitate, precum si al unor obligatii si a chcltuielilor aferentc proieciului "Sistemul de management integral al deseurilor in judetul Galati"

 • HCL 41 din 09.10.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedintele Consiliului Local Barcea, judetul Galati pentru o durata de 3 luni

 • HCL 40 din 09.10.2019 privind aprobarea alocarii sumei de 15.000 lei pentru acordarea de cadouri cu ocazia Craciunului pentru elevii si prescolarii de la scolile si gradinitele din comuna Barcea, judetul Galati

 • HCL 39 din 09.10.2019 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii al Primariei comunei Barcea. judetul Galati pe anul 2019

 • HCL 38 din 09.10.2019 privind necesitatea aprobarii solicitarii prelungirii scrisorii de garantie din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural-IFN SA pentru proiectul flnantat prin masura 7.2 al comunei Barcea "Modernizarea retelei de drumuri de interes local in comuna Barcea, judetul Galati"

 • HCL 37 din 23.09.2019 privind validarea mandatului de consilier local al domnului BIRJAN ILIE

 • HCL 36 din 23.09.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Barcea, judetul Galati pe anul 2019

 • HCL 33 din 31.07.2019 privind aprobarea implementarii proiectului Plan Urbanistic Zonal - zona Duzi T 50 , comuna Barcea Judetul Galati

 • HCL 32 din 31.07.2019 privind insusirea Raportului de evaluaare - teren intravilan situat in Cv.37 P 1170/1 com. Barcea, jud. Galati

 • HCL 31 din 31.07.2019 privind privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii al Primariei comunei Barcea, judetul Galati pe anul 2019

 • Anexa 1 la HCL 31 din 31_07_2019 ORGANIGRAMA

 • Anexa 2 la HCL 31 din 31_07_2019 STAT DE FUNCTII

 • HCL 30 din 28.06.2019 privind insusirea Raportului de evaluaare - teren intravilan situat in Cv.37 P 1170/1 com. Barcea, jud. Galati

 • HCL 29 din 28.06.2019 privind stabilirea cuantumului burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din com. Barcea, jud. Galati

 • HCL 28 din 20.05.2019 privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor la apa si canalizare ajustat pentru implementarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in jud. Galati, in perioada 2017-2023

 • HCL 27 din 20.05.2019 privind aniversarea familiilor din com. Barcea care au implinit cel putin 50 de ani de la casatorie

 • HCL 26 din 20.05.2019 privind organizarea si sarbatorirea Zilei com. Barcea, jud. Galati in anul 2019

 • HCL 25 din 20.05.2019 privind validarea mandatului de consilier local al dl. Lazar Gheorghe

 • HCL 24 din 24.04.2019 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al doamnei Galalae Nica si declarearea vacanta a locului de consilier local al acesteia

 • HCL 23 din 24.04.2019 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local in cursul anului 2019

 • HCL 22 din 24.04.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2020

 • HCL 21 din 24.04.2019 privind acordul Consiliului Local Barcea pentru utilizarea domeniului public al com. Barcea, jud. Galati de catre S.C.NET ACCESS S.R.L prin SC PROTELCO SA -Satu Mare, in vederea implementari proiectului "Construire retea subterana si aeriana de fibra obtica pentru comunicatii electronice judetul Galati"

 • HCL 20 din 24.04.2019 privind vanzarea prin licitatie publica a imobilului in suprafata de 4900 mp teren extravilan si constructii situate in T 50 P 422 apartinand domeniului privat al com. Barcea, jud. Galati

 • HCL 19 din 24.04.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor technico-economici ai proiectului"INFINTARE SISTEM DE DISTRIBUZIE GAZE NATURALE IN COM. BARCEA, JUD. GALATI" varianta Ia

 • HCL 18 din 24.04.2019 privind aprobarea Caietului de sarcini pentru implementarea proiectului "Modernizarea sistemului de iluminat public in com. Barcea, jud. Galati"

 • HCL 17 din 24.04.2019 privind aprobarea Caietului de sarcini pentru implementarea proiectului"Achizitie utilaj pentru Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenza in com. Barcea, jud. Galati"

 • HCL 16 din 12.04.2019 privind aprobarea Caietului de sarcini a documentatie tehnice (PT, DE) si a Devizului general al investitiei - Modernizare strazi rurale in com. Barcea, jud. Galati

 • HCL 15 din 12.04.2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2109, com. Barcea, jud. Galati

 • HCL 13 din 29.03.2019 privind aprobarea Raportului de evaluare - teren extravilan si constructii situat in T50 P 422 com. Barcea, jud. Galati

 • HCL 13 din 29.03.2019 privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de intres local pentru repartizarea orelor de munca ale beneficiarilor Legii nr. 416/2001 la nivelul com. Barcea, jud. Galati pe anul 2019

 • HCL_12_din_15_03_2019 privind aprobarea Planului de masuri privind gospodarirea loc. Barcea, jud. Galati pe anul 2019

 • HCL_11_din_15_03_2019 privind aprobarea modificarii planului de situatii T 50, P422 anexat la H.C.L. nr. 9/28.02.2019

 • HCL_10_din_28_02_2019 privind constatarea dreptului de proprietate privata asupra terenului in suprafata de 4900 mp situat in extravilanul UAT com. Barcea CV37 P 1170/1

 • HCL_9_din_28_02_2019 privind constatarea dreptului de proprietate privata asupra terenului in suprafata de 4900 mp situat in extravilanul UAT com. Barcea T50 P 422

 • HCL_8_din_28_02_2019 privind asumarea responsabilitatilor organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor pentru implementarea Programului pentru scoli al Romaniei

 • HCL_7_din_28_02_2019 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea conditiilor si sectoarelor de activitate in care se pot institui taxe speciale pentru anul 2019 la nivelul com. Barcea, jud. Galati

 • Anexa_HCL_6_din_28_02_2019

 • HCL_6_din_28_02_2019 privind aprobarea Planului de paza al com. Barcea, jud. Galati, pentru apararea bunurilor proprietate publica si privata si stabilirea taxei speciale pentru plata serviciilor de paza, pentru anul 2019

 • HCL_5_din_31_01_2019 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului com. Barcea, jud. galati, incepand cu data de 01.01.2019

 • HCL_4_din_31_01_2019 privind completarea HCL nr.39 din 27.12.2018

 • HCL_3_din_31_01_2019 privind aprobarea retelei scolare de pe raza U.A.T.- com. Barcea, jud. Galati pentru anul scolar 2019 - 2020

 • HCL_2_din_31_01_2019 privind aprobarea Maste Planului pentru Sisitemul de management intergrat al deseurilor in jud. Galati

 • HCL_1_din_09_01_2019 privind aprobarea utilizarii unei sume din excedentul bugetului local al com. Barcea, jud. Galati pentru acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare la sfarsitul exercitiului bugetar pe anul 2018

 • - 2018 -

 • Anexa la HCL_39_din_27_12_2018 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul fiscal 2019

 • HCL_39_din_27_12_2018 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul fiscal 2019

 • HCL_38_din_20_12_2018 privind rectificarea bugetului local al com. Barcea, jud. Galati pe anul 2018

 • HCL_37_din_13_12_2018 privind aprobarea alocarii sumei de 12 000 lei pentru acordarea de cadouri cu ocazia Craciunului pentru elevii si prescolarii de la scolile si gradinitele din comuna

 • HCL_36_din_29_11_2018 privind aprobarea modificarii caietului de sarcini - anexa nr.2 la HCL nr.40 din 31.10.2017

 • HCL_35_din_29_11_2018 privind aprobarea licitatiei publice pentru inchirierea pasunii proprietate privata a U.A.T. com. Barcea, jud. Galati

 • HCL_34_din_31_10_2018 privind aprobare "Infiintare distributie gaze naturale in com. Barcea, jud. Galati"

 • HCL_33_din_31_10_2018 privind constatarea dreptului de proprietate publica asupra terenului in suprafata de 39.936 mp situati in extravilan UAT com. Barcea, jud. Galati pe anul 2018

 • HCL_32_din_10_10_2018 privind rectificarea bugetului local al com. Barcea, jud. Galati pe anul 2018

 • HCL_31_din_31_08_2018 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului de assistenta sociala organizat la nivelul com. Barcea, jud. Galati

 • HCL_30_din_31_08_2018 privind modificarea organigramei si a Atatului de functii ale Primariei com. Barcea, jud. Galati, pe anul 2018

 • HCL_29_din_13_08_2018 privind rectificarea bugetului local al com. Barcea, jud. Galati pe anul 2018

 • HCL_28_din_18_07_2018 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a O.G.21/2002 privind normele de gospodarire comunala, aprobata prin Legea nr. 515/2002

 • Anexa la HCL 28_din_18_07_2018

 • HCL_27_din_18_07_2018 privind aprobarea regulamentului Intern pentru acordarea voucherelor de vacanta

 • Anexa la HCL 27_din_18_07_2018

 • HCL_26_din_18_07_2018 privind aprobarea modificarii Anexei la H.C.L. nr.22 din 30.05.2018

 • HCL_25_din_18_07_2018 privind aprobarea trecerii in domeniul privat a pasunii proprietatea com. Barcea

 • HCL_24_din_18_07_2018 privind aprobarea Devizului general actualizat, reprezentand valoarea totala a investitiei "Amenajare grupuri sanitare P+1E, Scoala nr. 2 com Barcea, jud. Galati

 • HCL_23_din_30_05_2018 privind asocierea com. Barcea, prin C.L. al com. Barcea, jud. Galati cu Unitatea Administrativ Teritoriala com. Matca, din jud. Galati, prin C.L. Matca, in vedera acceptarii acesteia din urma, in calitate de membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECOSERV Galati

 • HCL_22_din_30_05_2018 privind aprobarea inchirierii prin atribuire directa a pasunii proprietate privata si proprietate publica a U.A.T. com. Barcea, jud. Galati

 • HCL_21_din_16_05_2018 privind implementarea proiectul "Achizitie utilaj pentru Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta si Modernizarea sistemului de iluminat public in com. Barcea, jud. Galati"

 • HCL_20_din_16_05_2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Modernizarea sistemului de iluminat public in com. Barcea, jud. Galati"

 • HCL_19_din_16_05_2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Achizitie utilaj pentru Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta in com. Barcea, jud. Galati"

 • HCL_18_din_16_05_2018 privind organizarea si sarbatorirea Zilei com. Barcea, jud. Galati in anul 2018

 • HCL_17_din_16_05_2018 privind rectificarea bugetului local al com. Barcea, jud. Galati, pe anul 2018

 • HCL_16_din_27_04_2018 privind stabilirea cuantumului si numarului burselor elevilor din invatatmantul preuniversitar de stat din com. Barcea, jud. Galati

 • HCL_nr_15_din_26_03_2018 privind aprobarea organizarii licitatiei publice pentru inchirierea pasunii proprietate publica si proprietate privata a UAT com. Barcea, jud. Galati

 • HCL_nr_14_din_26_03_2018 privind aprobarea incetarii contractelor de concesiune a pasunilor domeniului public si domeniul privat al com. Barcea, jud. Galati

 • HCL_nr_13_din_26_03_2018 privind aprobarea Devizului general actualizat si aprobarea asigurarii fiantarii de la bugetul local pentru cheltuelile ce nu pot fi finantate de la bugetul de stat prin PNDL conform prevederilor art.8 alin.(3) din OMDRAP nr.1851/2013 aferente obiectivului "Modernizare drumuri locale in com. Barcea, jud. Galati"

 • HCL_nr_12_din_26_03_2018 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local in cursul anului 2018 com. Barcea, jud. Galati

 • HCL_nr_11_din_26_03_2018 privind validarea mandatului de consilier local al dl. Dobrin Robert-Nelutu

 • HCL_nr_10_din_28_02_2018 privind aprobarea retelei scolare de pe raza U.A.T. com. Barcea, jud. Galati pentru anul scolar 2018-2019

 • HCL_nr_9_din_28_02_2018 privind aprobarea Planului de amenajare pastorala, com. Barcea, jud. Galati

 • HCL_nr_8_din_28_02_2018 privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ale beneficiarilor Legii nr. 416/2001, la nivelul com. Barcea, jud. Galati, pentru anul 2018

 • HCL_nr_7_din_28_02_2018 privind aprobarea Planului de masuri privind gospodarirea localitatii Barcea, jud. Galati, pentru anul 2018

 • HCL_nr_6_din_16_02_2018 privind aprobarea bugetului local, com. Barcea, jud. Galati

 • HCL_nr_5_din_31_01_2018 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea conditiilor si sectoarelor de activitate in care se pot institui taxe speciale, stabilirea si aprobarea unor taxe speciale pentru anul 2018 la nivelul com. Barcea, jud. Galati

 • HCL_nr_4_din_31_01_2018 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, pe anul 2018

 • HCL_nr_3_din_31_01_2018 privind aprobarea Planului de paza al com Barcea, jud. Galati, pentru apararea bunurilor proprietate privata si publica si stabilirea taxei speciale pentru plata serviciilor de paza pentru anul 2018

 • HCL_nr_2_din_31_01_2018 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local aal domnului Lazar Floriun si declararea vacanta a locului de consilier detinut de acesta

 • HCL_nr_1_din_08_01_2018 privind aprobarea utilizarii unei sume din excedentul bugetului local al com.Barcea, jud. Galati pentru acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare la sfarsitul exercitiului bugetar anul 2017

 • - 2017 -

 • HCL_49 din 27_12_2107 privind validarea Dispozitie Primarului comunei Barcea nr. 943 din 22.12.2017 - rectificarea bugetului local al com. Barcea, jud. Galati pe anul 2017

 • Anexa la HCL_48 din 27_12_2107

 • HCL_48 din 27_12_2107 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2018

 • HCL_47 din 27_12_2107 privind aprobarea platii, din bugetul local al UAT com. Barcea, jud. Galati a cotizatiei de membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECOSERV Galati, pentru anul 2017

 • HCL_46 din 27_12_2107 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului com. Barcea, jud. Galati, incepand cu data de 1 ianuarie 2018

 • HCL_45 din 15_12_2107 privind rectificarea bugetului local al com. Barcea, jud. Galati pe anul 2017

 • HCL_44 din 15_12_2107 privind validarea dispozitiei Primarului com. Barcea nr.891 din 06.12.2017 - rectificarea bugetului local al com. Barcea, jud. Galati

 • HCL_43 din 29_11_2107 privind aprobarea concesionarii directe a unui cabinet medical in suprafata de 15,60 mp si a unui spatiu comun in suprafata de 7,00 mp din Cladire dispensar uman Barcea, jud. Galati

 • HCL_42 din 31_10_2107 privind rectificarea bugetului local al com. Barcea pe anul 2017

 • HCL_41 din 31_10_2107 privind validarea Dispozitiei Primarului com. Barcea nr. 671 din 29.09.2017 rectificarea bugetului local, com. Barcea jud. Galati

 • HCL_40 din 31_10_2107 privind vanzarea prin licitatie publica a imobilului in suprafata de 474 mp, teren intravilan situat in CV 32 P 929 apartinand domeniului privat al com. Barcea, jud. Galati

 • Anexa_la_HCL 39_din_19_09_2017 privind "Modernizare strazi rurale com. Barcea, jud. Galati"com. Barcea, jud. Galati

 • HCL_39 din 19_09_2107 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a asigurarii finantarii de la bugetul de local pentru cheltueli ce nu pot fi finantate de la bugetul de stat prin PNDL, etapa a II-a, conform prevederilor art. 8 alin. (3) din OMDRAP nr. 1851/2013, aferente obiectivului "Modernizare strazi rurale com. Barcea, jud. Galati"

 • HCL_38_31_08_2107 privind insusirea Raportului de evaluare - teren intravilan situat in Cv. 32 P 929 com. Barcea, jud. Galati

 • HCL_37_31_08_2107 privind reorganizarea Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta U.A.T. com. Barcea, jud. Galati

 • Anexa nr.1 la HCL 30_din_31_07_2017 privind stabilirea salariului de baza pentru personalul platit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului com. Barcea, jud Galati

 • HCL_36_31_07_2107 privind predarea catre MDRAP prin Compania Nationala de Investitii a amplasamentului situat in com. Barcea, jud. Galati, str. Caminului, nr.1125 si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii

 • HCL_35_31_07_2107 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DAI aferente obiectivului nde investitii "Reabilitare, modernizare, extindere si dotare asezamant cultural in com. Barcea, jud. Galati

 • HCL_34_31_07_2107 privind aprobarea modificarii includerii in inventarul domeniului public al com. Barcea a unor drumuri aflate in intravilanul com. Barcea, jud. Galati

 • HCL_33_31_07_2107 privind aprbarea sudiului de oportunitate, Caietului de carcini si al documentatiei tehnice a investitiei - Amenajare Grupuri sanitare Sc. nr.2 Barcea, jud. Galati

 • HCL_32_31_07_2107 privind rectificarea bugetului local al com. Barcea pe anul 2017

 • HCL_31_31_07_2107 privind acceptarel comunei Grivita, judetul Galati, in calitate de membru a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara - Serviciul Regional Apa Galati

 • HCL_30_31_07_2107 privind stabilirea salariului de baza pentru personalul platit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului com. Barcea, jud. Galati

 • HCL_29_din_20_06_2017 privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea fondului de garantare a Creditului Rural IFN-SA pentru proiectul finanta prin Masura 7.2 al comunei Barcea, jud. Galati20_06_2017 privind aprobarea valorii proiectului de investitie "MODERNIZAREA RETELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL, IN COMUNA BARCEA, JUD. GALATI"

 • HCL_28_din_20_06_2017 privind aprobarea valorii proiectului de investitie "MODERNIZAREA RETELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL, IN COMUNA BARCEA, JUD. GALATI"

 • 31_05_2017_HCL_27_din_24_05_2017 privind aniversarea familiilor din com. Barcea care au implinit cel putin 50 de ani de la casatorie

 • 31_05_2017_HCL_26_din_24_05_2017 privind organizarea si sarbatorirea Zilei com. Barcea, jud. Galati in anul 2017

 • 31_05_2017_HCL_25_din_24_05_2017 privind aprobarea retelei scolare de pe raza UAT com. Barcea, jud. Galati, pentru anul scolar 2017-2018

 • 31_05_2017_HCL_24_din_24_05_2017 privind stabilirea cuantumului si numarului burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din com. Barcea, jud. Galati

 • 05_05_2017_HCL_23_din_28_04_2017 privind aprobarea cofinantarii"Proiectul regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in Judetul Galati in perioada 2014-2020"

 • 05_05_2017_HCL_22_din_28_04_2017 privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor la apa si canalizare pentru implementarea "Proiectul regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in Judetul Galati in perioada 2014-2020"

 • 05_05_2017_Anexa_la_HCL_21_din_28_04_2017

 • 05_05_2017_HCL_21_din_28_04_2017 pentru modificarea HCL nr. 18 din 31.10.2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a Indicatorilor Tehnico-Economici aferenti proiectului de investitii "Proiectul regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in Judetul Galati in perioada 2014-2020"

 • 11_04_2017_HCL_20_din_10_04_2017 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local in cursul anului 2017

 • 11_04_2017_HCL_19_din_10_04_2017 pentru modificarea anexei HCL nr 25 din 31.08.2016 privind constatarea dreptului de proprietate privata asupra terenului in suprafata de 474 mp situat in intravilanul UAT com. BArcea, jud. Galati Cv 32 P929

 • 11_04_2017_HCL_18_din_10_04_2017 pentru modificarea anexei HCL nr 10 din 05.09.2016 privind constatarea dreptului de proprietate privata asupra terenului in suprafata de 500 mp situat in intravilanul UAT com. BArcea, jud. Galati

 • 03_04_2017_HCL_17_din_23_03_2017 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017

 • 03_04_2017_HCL_16_din_23_03_2017 privind aprobarea Caietului de sarcini si a documentatiei tehnice a investitiei: "Modernizare drumuri locale in com. Barcea, jud. Galati"

 • 03_04_2017_HCL_15_din_23_03_2017 privind aderarea comunei Barcea, judetul Galati la Asociatia Comunelor din Romania

 • 03_04_2017_HCL_14_din_23_03_2017 privind validarea mandatului de consilier local al domnului TRIFAN MARICEL

 • 09_03_2017_HCL_13_din_07_03_2017 privind modificarea H.C.L. nr 20 din 31.05.2016 privind aprobarea asigurarii finantarii de la bugetul local pentru cheltuieli ce nu pot fi finantate de la bugetul de stat prin PNDL conform prevederilor art. 8 alin(3) din OMDRAP nr 185/2013, aferente obiectivului "Modernizare drumuri locale in com. Barcea, jud. Galati"

 • 06_03_2017_HCL_12_din_27_02_2017 privind modificarea organigramei si a Statului de functii al Primariei com. Barcea, jud. Galati

 • 06_03_2017_HCL_11_din_27_02_2017 privind privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ale beneficiarilor Legii nr. 416/2001, la nivelul com. Barcea, jud. Galati

 • 06_03_2017_HCL_10_din_27_02_2017 privind aprobarea Programului de masuri privind gospodarirea loc. Barcea, jud. Galati

 • 28_02_2017_HCL_9_din_17_02_2017 privind aprobarea investitiei"Modernizarea strazi rurale in com.Barcea, jud. Galati si a valorii estimate conform Anexei 3 la Normele metodologice

 • 28_02_2017_HCL_8_din_17_02_2017 privind aprobarea investitiei"Modernizarea retea iluminat public in com.Barcea, jud. Galati si a valorii estimate conform Anexei 3 la Normele metodologice

 • 03_02_2017_HCL_7_din_30_01_2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, pentru anul 2017

 • 03_02_2017_HCL_6_din_30_01_2017 privind actualizarea Regulamentului de instituire a unei taxe speciale de salubrizare si stabilirea cuantumului acesteia in com. Barcea, jud. Galati

 • 03_02_2017_HCL_5_din_30_01_2017 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea conditiilor si sectoarelor de activitate in care se pot institui taxe speciale, stabilirea si aprobarea unor taxe speciale pentru anul 2017 la nivelul com. Barcea, jud. Galati

 • 03_02_2017_HCL_4_din_30_01_2017 privind aprobarea Caietului de sarcini si a documentatiei tehnice a investitiei:"Modernizarea retelei de drumuri de interes local in com. Barcea, jud. Galati

 • 03_02_2017_HCL_3_din_30_01_2017 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Ilinca Florinel si declararea vacanta a locului de consilier al acestuia.

 • 12_01_2017_HCL_2_din_09_01_2017 privind aprobarea Planului de paza al comunei Barcea, judetul Galati petnru apararea bunurilor proprietate publica si privata si stabilirea taxei speciale pentru plata serviciilor de paza pentru anul 2017

 • 12_01_2017_HCL_1_din_09_01_2017 privind utilizarea unei sume din excedentul bugetului local al comunei Barcea, judetul Galati pentru acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare la sfarsitul exercitiului bugetar anul 2016 com. Barcea, jud. Galati

 • - 2016 -

 • 27_12_2016 - HCL 31 din 23_12_2016 privind aprobarea transformarii unui post 0,50 norma informatician II (S) in 0,50 norma informatician I(S) din Statui de functii al Scolii Gimnaziale nr. 1 si al Scolii Gimnaziale nr. 2 comuna Barcea, judetul Galati com. Barcea, jud. Galati

 • 27_12_2016 - HCL 30 din 23_12_2016 privind validarea mandatului de consilier local al domnului MAROS LAURENTIU com. Barcea, jud. Galati

 • 27_12_2016 - HCL 29 din 23_12_2016 privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 1 din 23.06.2016 privind alegerea membrilor comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali declarati alesi la alegerile locale in data de 05.06.2016 din com. Barcea, jud. Galati

 • 22_12_2016 - HCL 28 din 16_12_2016 privind rectificarea bugetului local al com. Barcea, jud. Galati

 • 22_12_2016 - HCL 27 din 15_12_2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2017, com. Barcea, jud. Galati

 • 22_12_2016 - HCL 26 din 15_12_2016 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Druta Costica si declararea vacanta a locului de consilier local al acestuia, com. Barcea, jud. Galati

 • 06_12_2016 - HCL 25 din 29_11_2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului com. Barcea, jud. Galati

 • 06_12_2016 - HCL 24 din 29_11_2016 privind modificarea H.C.L. nr.5 din 29.01.2014 si H.C.L. nr 26 din 18.08.2011 asocierea com. Barcea, jud. Galati cu unitatile administrativ teriroriale din judet in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECOSERV"

 • 08_11_2016 - HCL 22 din 31_10_2016 privind aprobarea achizitionarii de servicii de consultanta, asistenta si/sau reprezentare juridica pentru UAT com Barcea si primarul com. Barcea, jud. Galati

 • 08_11_2016 - HCL 21 din 31_10_2016 privind acceptarea UAT Com Matca, jud. Galati ca memebru in ADI-ECOSERV Galati

 • 08_11_2016 - HCL 20 din 31_10_2016 privind aprobarea punerii la dispozitia Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in jud Galati, in perioada 2014-2020" a terenurilor pentru construirea investitiilor aferente acestuia

 • 08_11_2016 - HCL 19 din 31_10_2016 privind aprobarea Master Planului actualizat si a listei prioritare de investitii 2014-2020

 • 08_11_2016 - HCL 18 din 31_10_2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a Idicatorilor Tehnico-Economici aferenti proiectului de investitii "Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in jud Galati, in perioada 2014-2020"

 • 08_11_2016 - HCL 17 din 31_10_2016 privind modificarea si completarea HCL nr.18 din 25.04.2016 privind preluarea si inregistrarea in patrimoniul public al com. Barcea, jud. Galati a bunurilor de retur preluate de la operatorul regional APA CANAL S.A. reprezentand retele de canalizare, retele de apa, statiile de pompare apa uzata SPAU B1,B3,B4

 • 04_10_2016 - HCL 16 din 05_09_2016 privind aprobarea transformarii unui post 0,50 norma secretar II(S) in 0,50 norma de secretar I(S) din Statul de functii al Scolii gimnaziale nr. 1 si al Scolii gimnaziale nr. 2 com. Barcea, jud. Galati 6

 • 04_10_2016 - HCL 15 din 05_09_2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local al com. Barcea, jud. Galati

 • 04_10_2016 - HCL 14 din 05_09_2016 privind preluarea si inregistrarea in patrimoniul public al com. Barcea, jud. Galati a bunurilor de returpredate de operatorul regional APA CANAL S.A. reprezentand linii de contorizare, lot Module radio si Terminal de citire portabil

 • 04_10_2016 - HCL 13 din 05_09_2016 privind rectificarea bugetului local al com. Barcea, jud. Galati, pe anul 2016

 • 04_10_2016 - HCL 12 din 05_09_2016 privind aprobarea Acordului de Parteneriat intre Asociatia Femeilor din mediul rural, SC Libro Events SRL, UAT com. Barcea,jud. Galati, Scoala Gimnaziala Nr. 1 Barcea in vederea scrierii, depunerii si implementarii proiectului "Integrare si dezvoltare in com. Barcea, jud. Galati"

 • 04_10_2016 - HCL 11 din 05_09_2016 privind modificarea H.C.L. nr. 38 din 23.11.2015, com. Barcea, jud. Galati

 • 04_10_2016 - HCL 10 din 05_09_2016 privind constatarea dreptului de proprietateasupra terenului in suprafata de 500 mp situat in intravilanul UAT com. Barcea, jud. Galati

 • 02_08_2016 - HCL 9 privind modificarea organigramei si a Statului de functii al Primariei com. Barcea, jud. Galati pe anul 2016, din 29_07_2016

 • 02_08_2016 - HCL 8 privind desemnarea reprezentantului UAT com. Barcea in Adunarea generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Serviciul Regional Apa Galati" si acordarea unui mandat special acestuia, din 29_07_2016

 • 02_08_2016 - HCL 7 privind modificarea HCL nr 45 din 31.10.2013, din 29_07_2016

 • 28.06.2016 - HCL nr. 6 din 23.06.2016 privind oeganizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comnunei Barcea, jud. Galati"

 • 28.06.2016 - HCL nr. 5 din 23.06.2016 privind alegerea viceprimarului

 • 28.06.2016 - HCL nr. 4 din 23.06.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta

 • 28.06.2016 - HCL nr. 3 din 23.06.2016 privind declararea ca legal constituit Consiliul local al comnunei Barcea, jud. Galati

 • 28.06.2016 - HCL nr. 2 din 23.06.2016 privind validarea mandatelor de consilieri locali declarati alesi la alegerile locale din data de 05.06.2016, comnuna Barcea, jud. Galati

 • 28.06.2016 - HCL nr. 1 din 23.06.2016 privind alegerea membrilor comisiei de validare a mandatelor consilierilor declarati alesi la alegerile locale din data de 05.06.2016, comnuna Barcea, jud. Galati

 • 07.06.2016 - HCL nr. 20 din 31.05.2016 privind aprobarea asigurarii finantarii de la bugetul de stat pentru cheltuielile ce nu pot fi finantate de la bugetul de stat prin PNDL conform prevederilor art.8 alin(3) din OMDRAP nr. 1851/2013, aferente obiectivului "Modernizare drumuri locale in comnuna Barcea, jud. Galati"

 • 07.06.2016 - HCL nr. 19 din 31.05.2016 privind organizarea si sarbatorirea Zilei comunei Barcea, jud. Galati in anul 2016

 • 05.05.2016 - HCL nr. 16 din 25.04.2016 privind preluarea si inregistrarea in patrimoniul public din com. Barcea, jud. Galati, al bunurilor de retur predate de operatorul regional APA CANAL S.A., reprezentannd retele de cannalizare, retele de apa, statii de pompare, apa uzata SPAU B1, B3, B4

 • 05.05.2016 - HCL nr. 16 din 25.04.2016 privind aprobarea Acordului de partenneriat al UAT com. Ghidigeni, UAT com. Ivesti, UAT com. Barcea in vederea screrii, depunerii si implementarii proiectului" Tinerii ROMACTivi"

 • 05.05.2016 - HCL nr. 16 din 25.04.2016 privind stabilirea datei pentru organizarea si sarbatoririrea Zilei com. Barcea, jud. Galati in 2016

 • 06.04.2016 - HCL nr. 15 din 29.03.2016 privind stabilirea cuantumului burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din com. Barcea, jud. Galati

 • 06.04.2016 - HCL nr. 14 din 29.03.2016 privind aprobarea Procedurii de lucru privind identificarea beneficiarilor, de solutionarea a situatiilor speciale identificate si de acordare a stimulentului educational pentru copiii din gradinite care provin din familii defavorizate din com. Barcea, jud. Galati

 • 25.02.2016 - HCL nr. 13 din 21.02.2016 privind aprobarea modificarii/includerii in inventarul domeniului public al com. Barcea, jud. Galati, a unor drumuri aflate in intravilanul com. Barcea, jud. Galati

 • 25.02.2016 - HCL nr. 12 din 21.02.2016 privind aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de functii al Primariei com. Barcea, jud. Galati, pe anul 2016

 • 25.02.2016 - HCL nr. 11 din 21.02.2016 privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ale beneficiarilor Legii nr. 416/2001, la nivelul com. Barcea, jud. Galati pentru anul 2016

 • 25.02.2016 - HCL nr. 10 din 21.02.2016 privind aprobarea Programului de masuri privind gospodarirea localitatii Barcea jud. Galati, pe anul 2016

 • 25.02.2016 - HCL nr. 9 din 21.02.2016 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local in cursul anului 2016, com. Barcea, jud. Galati

 • 25.02.2016 - HCL nr. 8 din 21.02.2016 privind rectificarea bugetului local al com. Barcea, jud. Galati

 • 09.02.2016 - HCL nr. 7 din 01.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016, com. Barcea, jud. Galati

 • 09.02.2016 - Anexe la HCL nr. 7 din 01.02.2016 cu bugetul probat pe anul 2016, com. Barcea, jud. Galati

 • 03.02.2016 - HCL NR.6 din 27.01.2016 privind aprobare documentatiei de urbanism Plan_Urbanistic_Zonalpentru infiintare ferma de vaci de carne in com. Barcea, jud. Galati

 • 03.02.2016 - HCL NR.5 din 27.01.2016 privind infiintarea Grupului de Lucru Local pt romi (GLL) la nivelul com. Barcea, jud. Galati

 • 03.02.2016 - HCL NR.4 din 27.01.2016 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea conditiilor si sectoarelor de activitate in care se pot institui taxe speciale, stabilirea si aprobarea unor taxe speciale pentru anul 2016 la nivelul com. Barcea, jud.Galati

 • 03.02.2016 - HCL NR.3 din 27.01.2016 privind planul de paza al com. Barcea, jud Galati, pentru apararea bunurilor proprietate publica si privata si stabilirea taxei speciale penntru plata serviciilor de paza, pentru anul 2016

 • 19.01.2016 - HCL NR.2 din 08.01.2016 privind aprobarea cotei de anulare adin majorarile de intarziere datorate ca urmare a neachitarii la termen a aobigatiilor de plata restante la data de 30 septembrie 2015 datorate bugeului local al com. Barcea, jud. Galati, precum si aprobarea procedurii de acordare a cotei de anulare din majorarile de intarziere stabilite

 • 19.01.2016 - HCL NR.1 din 08.01.2016 privind aprobarea utilizarii unei sume din excedentul bugetului local al comunei Barcea, jud. Galati penru acoperirea definitiva a deficitului seciunii de dezvoltare la sfarsitul exercitiului bugetar al anului 2015

 • - 2015 -

 • 28.12.2015 - HCL NR.43 din 23.12.2015 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DALI (documentatie de avizare a lucrarilor de interventie) aferenta obiectivului de investitii "Modernizare drumuri locale in comuna Barcea, jud. Galati".

 • 27.12.2015 - HCL NR.42 din 21.12.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015, comuna Barcea, jud. Galati

 • 24.12.2015 - HCL NR.41 din 11.12.2015 privind aprobarea planului de ocupare al functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, pentru anul 2016, comuna Barcea, jud. Galati

 • 24.12.2015 - HCL NR.40 din 11.12.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015, comuna Barcea, jud. Galati

 • 27.11.2015 - HCL NR.39 din 23.11.2015 privind stabilirea domeniilor publice si locurilor inn care contravenientii si persoanele care au savarsit infractiuni vor presta munca neremunerata in folosul comunitatii ca obligatie stabilita de catre instanta, in comuna Barcea, jud. Galati

 • 27.11.2015 - HCL NR.38 din 23.11.2015 privind participarea in parteneriat la scrierea, depunerea si implementarea proiectului "Integrare si dezvoltare in comuna Barcea, jud. Galati"

 • 27.11.2015 - HCL NR.37 din 23.11.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015, comuna Barcea, jud. Galati
 • 27.11.2015 - Anexa cu bugetul rectificat aprobat prin HCL NR.37 din 23.11.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015, comuna Barcea, jud. Galati

 • 24.11.2015 - HCL NR.36 din 09.11.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2016 comuna Barcea, jud. Galati
 • 24.11.2015 - Anexa 1 la HCL NR.36 din 09.11.2015 cuprinzand tabloul taxelor si impozitelor locale pentru anul fiscal 2016 comuna Barcea, jud. Galati

 • 24.11.2015 - HCL NR.35 din 09.11.2015 privind aprobarea regulamentului privind modul de utilizare a microbuzului de transport elevi al UAT comuna Barcea, jud. Galati

 • 15.10.2015 - HCL NR.34 din 15.10.2015 privind aprobarea modificarii/includerii in inventarul domeniului public al com. Barcea, a unor drumuri aflate in intravilanul com. Barcea, jud. Galati, ce urmeaza a fi modernizate prin obiectul de investitie "Modernizarea retelei de drumuri de interes local in comuna Barcea, jud. Galati"

 • 14.10.2015 - HCL NR.33 din 08.10.2015 privind implemmentarea proiectului "Modernizarea retelei de drumuri de interes local in comuna Barcea, jud. Galati"

 • 14.10.2015 - HCL NR.32 din 08.10.2015 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DALI (documentatie de avizare a lucrarilor de interventie) aferenta obiectivului de investitii "Modernizarea retelei de drumuri de interes local in comuna Barcea, jud. Galati"

 • 14.10.2015 - HCL NR.31 din 08.10.2015 privind aprobarea strategiei de dezvoltare locala a comunei Barcea pentru perioada 2014-2020

 • 13.10.2015 - HCL NR.30 din 08.10.2015 privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Milea Gheorghe

 • 05.10.2015 - HCL NR.29 din 30.09.2015 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli com, Barcea, jud. Galati, pe anul 2015

 • 19.09.2015 - HCL NR.28 din 31.08.2015 privind aprobarea participarii la cooperarea pentru organizarea si exercitarea activitatii de utilitate publica s a modelului Acordului de cooperare ce va fi incheiat intre Filiala Judeteana Galati a Asociatiei Comunelor din Romania si com. Barcea pentru organizarea si exercitarea activitatii de utilitate publica

 • 18.09.2015 - HCL NR.27 din 31.08.2015 privind aprobarea caietului de sarcini si adocumentatiei tehnice (DTAC, PT, DE, DG) a investitiei: Teren sport Scoala nr. 2 com. Barcea, jud. Galati

 • 18.09.2015 - HCL NR.26 din 31.08.2015 privind rectificarea bugetului local al com. Barcea, jud. Galati pe anul 2015

 • 18.09.2015 - HCL NR.25 din 31.08.2015 privind constatarea dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata de 474 mp situat in intravilanul UAT Barcea CV 32 P 929

 • 18.09.2015 - HCL NR.24 din 31.08.2015 privind acceptarea aderarii comunei Brahasesti, jud. Galati ca membra a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara - Serviciul Regional Apa Galati

 • 04.08.2015 - HCL NR.23 din 31.07.2015 privind aprobarea criteriilor, procedurilor si atributiilor specifice in baza carora Prmarul com. Barcea, jud. Galati, numeste si elibereaza din functie administratorul public

 • 04.08.2015 - HCL NR.22 din 31.07.2015 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea programului de functionare al unitatilor comerciale de alimentatie publica precum si al celor destinate recreerii si divertismentului

 • 04.08.2015 - HCL NR.21 din 31.07.2015 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Gogianu Constantin si declararea vacanta a locului de consilier local al acestuia

 • 24.07.2015 - HCL NR.20 din 15.07.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 com. Barcea

 • 07.05.2015 - HCL NR.19 din 06.05.2015 privind organizarea si sarbatorirea Zilei com. Barcea, jud. Galati in anul 2015

 • 07.05.2015 - HCL NR.18 din 06.05.2015 privind modificarea organigramei si a statului de functii al Primariei com. Barcea, jud. Galati pe anul 2015

 • 07.05.2015 - HCL NR.17 din 06.05.2015 privind acceptarea UAT Municipiul Tecuci, jud. Galati ca membru in A.D.I-ECOSERV Galati

 • 07.05.2015 - HCL NR.16 din 06.05.2015 privind modificarea si completarea HCL nr.9/27.02.2014 privind aprobarea participarii com, Barcea, jud. Galati ca membru fondator la constituirea Asociatiei de Actiune Locala TECUCI SUD-EST

 • 07.05.2015 - HCL NR.15 din 30.04.2015 privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Desfiintare constructii corpuri C1 si C2"

 • 07.05.2015 - HCL NR.14 din 30.04.2015 privind stabilirea cuantumului si numarului burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Barcea, jud. Galati

 • 23.04.2015 - HCL NR.13 din 31.03.2015 privind acceptarea aderarii com. Valea Marului din. jud. Galati ca membra Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara - Serviciul Regional Apa Galati

 • 23.04.2015 - HCL NR.12 din 31.03.2015 privind aprobarea Regulamentului privind inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor pentru care nu exista obligativitatea inmatricularii, apartinand persoanelor fizice si/sau juridice cu domiciliul/sediul pe raza UAT com. Barcea
 • 23.04.2015 - ANEXA la HCL NR.12 din 31.03.2015 privind aprobarea Regulamentului privind inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor pentru care nu exista obligativitatea inmatricularii, apartinand persoanelor fizice si/sau juridice cu domiciliul/sediul pe raza UAT com. Barcea

 • 23.04.2015 - HCL NR.11 din 31.03.2015 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru investitia: Baza sportiva scola nr.2 com. Barcea, jud. Galati

 • 23.04.2015 - HCL NR.10 din 31.03.2015 privind aprobarea utilizarii excedentul bugetului local in cursul anului 2015

 • 11.03.2015 - HCL NR.1 09.01.2015 privind aprobarea utilizarii unei sume din excedentul bugrtului local pentru acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare la sfarsitul exercitiului bugetar anul 2014 com. Barcea, jud. Galati

 • 11.03.2015 - HCL NR.2 09.01.2015 privind aprobarea planului de paza com. Barcea, jud. Galati

 • 11.03.2015 - HCL NR.3 09.01.2015 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2015 com. Barcea, jud. Galati

 • 11.03.2015 - HCL NR.4 09.01.2015 privind aprobarea retelei scolare pe raza UAT com. Barcea, jud. Galati 2015-2016

 • 11.03.2015 - HCL NR.5 09.01.2015 privind stabilirea si aprobarea unor taxe speciale pe anul 2015 com. Barcea, jud. Galati

 • 11.03.2015 - HCL NR.6 09.01.2015 privind aprobarea bugetului local pe anul 2015 com. Barcea, jud. Galati

 • 11.03.2015 - HCL NR.7 09.01.2015 privind aprobarea programului de masuri privind gospodarirea com. Barcea, jud. Galati

 • 11.03.2015 - HCL NR.8 09.01.2015 privind aprobarea concesionarii derecte a doua cabinete medicale com. Barcea, jud. Galati

 • 11.03.2015 - HCL NR.9 09.01.2015 privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca lae beneficiarilor legii 416/2001 com. Barcea, jud. Galati

 • 22.01.2015 - HCL.Nr.32-09.12.2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014 pentru com. Barcea, jud. Galati

 • 22.01.2015 - HCL.Nr.33-09.12.2014 privind modificarea HCL Nr.22/31.05.2013

 • 22.01.2015 - HCL.Nr.34-09.12.2014 privind modificarea HCL Nr.23/31.05.2013

 • 22.01.2015 -HCL.Nr.35-09.12.2014 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pe anul fiscal 2015

 • 22.01.2015 -HCL.Nr.36-12.12.2014 privind rectificarea bugetului local al com. Barcea, jud. Galati pe anul 2014

 • 22.01.2015 -HCL.Nr.37-12.12.2014 privind aprobarea vanzarii teren intravilan in suprafata de 2511 mp situat in T51 P82 com. Barcea, jud. Galati

 • - 2014 -

 • 19.11.2014 - HCL nr.31 din data de 10.11.2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014 pentru com. Barcea, jud. Galati
 • 19.11.2014 - Anexa 1 la HCL nr.31 din data de 10.11.2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014 pentru com. Barcea, jud. Galati
 • 19.11.2014 - Anexa 2 la HCL nr.31 din data de 10.11.2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014 pentru com. Barcea, jud. Galati
 • 19.11.2014 - Anexa 3 la HCL nr.31 din data de 10.11.2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014 pentru com. Barcea, jud. Galati

 • 19.11.2014 - HCL nr.30 din data de 10.11.2014 privind aprobarea cofinantarii investitiilor din cadrul priectului "Investitii pentru exploatarea si intretinerea sistemelor de apa si canalizare la nivelul ariei de operare a Operatorului Regional Societatea Apa Canal S.A. Galati" finantat pein POS Mediu 2007-2013, com. Barcea

 • 13.10.2014 - HCL nr.29 din data de 29.09.2014 privind aprobarea studiului de oportunitate a doc. tehnice a investitiei: intretinere drumuri pietruite, reprofilare drumuri, aprovizionare material pietros com. Barcea

 • 13.10.2014 - HCL nr.28 din data de 29.09.2014 privindaprobarea instituirii restrictiei de circulatie a vehicolelor cu masa totala mai mare de 7.5 tone pe drumul comunal Sat Podoleni

 • 13.10.2014 - HCL nr.27 din data de 29.09.2014 privind insusirea raportului de evaluare - teren intravilan in suprafata de 2511 mp com. Barcea

 • 13.10.2014 - HCL nr.26 din data de 29.09.2014 privind constituirea Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor imobile care alcatuiesc domeniul privat al comunei Barcea

 • 13.10.2014 - HCL nr.25 din data de 29.09.2014 privind privind constituirea Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al com. Barcea

 • 03.09.2014 - HCL nr.24 din data de 09.09.2014 privind rectificarea bugetului local al comunei Barcea, judetul Galati pe anul 2014

 • 03.09.2014 - HCL nr.23 din data de 09.09.2014 privind aprobarea studiului de oportunitate si a Caietului de sarcini in vederea vanzarii prin licitatie publica a imobilului - constuctie si teren aferent constructiei de 2704 mp teren extravilan (fostul CAP)comuna Barcea, jud. Galati

 • 03.09.2014 - HCL nr.22 din data de 09.09.2014 privind insusire Raportului de evaluare_constructie si teren (fostul CAP)com. Barcea, jud. Galati

 • 03.09.2014 - HCL nr.21 din data de 09.09.2014 privind completrea HCL NR. 49/11.12.2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor pentru anul 2014 com. Barcea, Jud. Galati

 • 23.09.2014 - HCL nr.20 din data de 26.08.2014 privind aprobarea cofinantarii investitiilor din lista prioritara de investitii, completare etapa 2007-2013

 • 23.09.2014 - HCL nr.19 din data de 26.08.2014 privind aprobarea Master Planului revizuit si a listei prioritare de investitii ce asigura serviciile de apa si apa uzata in judetul Galati, completare pentru etapa 2007-2013

 • 23.07.2014 - HCL nr.18 din data de 30.06.2014 privind acordul Consiliului Local Barcea referitor la inlocuirea pomilor si copacilor cu arbori de tei pe stada Mihai Eminescu din com. Barcea jud. Galati

 • 23.07.2014 - HCL nr.17 din data de 30.06.2014 privind acceptarea co. Radesti, jud. Galati ca membru a asociatieide dezvoltare intercominitara Srviciul Regional Apa Galati

 • 23.07.2014 - HCL nr.16 din data de 30.06.2014 privind stabilirea cuantumuului si a numarului de burse scolare din invatamantul preuniversitar de stat din com. Barcea jud. Galati

 • 09.05.2014 - HCL nr.15 din data de 30.04.2014 privind acceptrea aderarii com. Cavadinesti, com. Ghidigeni, com. Baneasa din jud. Galati ca membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara - Serviciul Regional Apa Galati

 • 29.04.2014 - HCL nr. 14 din data de 08.04.2014 privind aniversarea cuplurilor din comuna Barcea care au implinit 50 de ani de la casatorie

 • 29.04.2014 - HOTARAREA_NR._13_ 08_04_2014 privind organizarea si sarbatorirea Zilei comunei Barcea ,judetul Galati

 • 04.04.2014 - HOTARAREA_NR._12_24_03_2014 Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale In comuna Barcea , pentru perioada 2014-2020

 • 04.04.2014 - HOTARAREA_NR._11_24_03_2014 privind aprobarea Programului de masuri privind gospodarirea localitatii Barcea, judetul Galati pentru anul 2014.

 • 04.04.2014 - HOTARAREA_nr._10_07_03_2014 privind: aprobarea atr ibuirii in folosinta gratuita unui spatiu si a unui teren situat in Cladirea Scolii nr. 1 Barcea pentru derularea activitatilor specifice din cadrul proiect lui "Pa si sustinuti sp re viitor - serv icii integrate de sp rij in comunitar" - cerere de finantĚ re depusa de Inspectoratul Scolar Judetean Galati in cadrul schemei de finantare RO IO"C pii si tineri in situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitati! r nationale si promovarea incluziunii sociale"

 • 21.03.2014 - HCL nr. 9 din 27.02.2014 privind aprobarea participarii com. Barcea ca membru fondator la constituirea Asociatiei Grupul de Actiune Locala Tecuci Sud Est

 • 21.03.2014 - HCL nr. 8 din 27.02.2014 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local in cursul anului 2014 al com. Barcea

 • 21.03.2014 - HCL nr. 7 din 27.02.2014 privind rectificarea bugetului local al com. Barcea pe anul 2014

 • 20.02.2014 - HCL nr. 6 din 01.02.2014 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al com. Barcea pe anul 2014, respectiv aprobarea planului de investitii pentru anul 2014

 • 18.02.2014 - HCL nr. 5 din 29.01.2014 privind aprobarea modificarea HCL 26/18.08.2011 privind asocierea com. Barcea cu jud. Galati si cu U.A.T. din judet in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECOSERV"

 • 18.02.2014 - HCL nr. 4 din 29.01.2014 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea connditiilor si sectoarelor de activitate in care sepot institui taxe speciale, stabilirea si aprobarea unor taxe specialen pentru anul 2014 la nivelul com. Barcea, jud. Galati

 • 18.02.2014 - HCL nr. 3 din 29.01.2014 privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ale beneficiarilor Legii 416/2001,la nivelul com. Barcea, jud. Galati, pentru anul 2014

 • 18.02.2014 - HCL nr. 2 din 29.01.2014 privind modificarea si completarea HCL 46/19.11.2013, privind aprobarea Studiuluin de Oportunitate, a Caietului de sarcinisi a Indicatorilor tehnico-econonmici pentru investitia: Sediu Primarie - com. Barcea, jud. Galati

 • 15.01.2014 - HCL nr. 1 din 09.01.2014 privind aprobarea utilizarii unei sume din excedentul bugetului local al com. Barcea, jud. Galati pentru acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare la sfarsitul exercitiului bugetar pe anul 2013

 • - 2013 -

 • 30.12.2013 - HCL nr. 53 din 20.12.2013 privind aprobarea de achizitie publica prin procedura de achizitie directa a contractului de prestari servicii de precolectare, colectare si transport a deseurilor menajere.

 • 30.12.2013 - HCL nr. 52 din 20.12.2013 privind aprobarea Planului local de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole pe teritoriul com. Barcea, jud. Galati

 • 30.12.2013 - HCL nr. 51 din 20.12.2013 privind rectificarea bugetului local al com. Barcea, jud. Galati, pe anul 2013

 • 20.12.2013 - HCL nr. 50 din 11.12.2013 privind aprobarea Planului de paza al com. Barcea, jud. Galati, pentru apararea bunurilor proprietate publica si privata si stabilirea taxei speciale pentru plata serviciilor de paza, pentru anul 2014.

 • 20.12.2013 - HCL nr. 49 din 11.12.2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2014, com. Barcea, jud. Galati

 • 20.12.2013 - HCL nr. 48 din 11.12.2013 privind rectificarea bugetului local al com. Barcea, jud. Galati, pe anul 2013

 • 12.12.2013 - HCL nr. 47 din 19.11.2013 privind aprobarea modificarii si completarii HCL 34/26.09.2013 privind aprobarea realizarii investitiei: Eficientizarea consumului de energie electrica la UAT com. Barcea, jud. Galati, prin montarea unei turbine eoliene de 100 KW cu racord la sistemul electric national

 • 12.12.2013 - HCL nr. 46 din 19.11.2013 privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului ed sarcini si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia Sediu Primarie - com. Barcea, jud. Galati

 • 15.10.2013 - HCL nr. 40 din 11.10.2013 privind modificarea si completarea HCL 19/21.06.2011 privind aprobarea proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Piata en-gross legume si fructe" in com. Barcea, jud. Galati"

 • 15.10.2013 - HCL nr. 39 din 11.10.2013 privind aprobarea instrumentarii proiectului de investitii "Costruire Primarie" in com. Barcea, jud. Galati"

 • 15.10.2013 - HCL nr. 38 din 11.10.2013 privind aprobarea instrumentarii proiectului de investitii "Costruire Camin Cultural" in com. Barcea, jud. Galati"

 • 15.10.2013 - HCL nr. 37 din 11.10.2013 privind rectificarea bugetului local pe anul 2013 al com. Barcea, jud. Galati"

 • 11.10.2013 - HCL nr. 36 din 26.09.2013 privind aprobarea studiului de oportunitate, a Caietului de sarcini si a Indicatorilor tehnico-economici pentru "Reabilitarea Dispensar Uman, com. Barcea, jud. Galati"

 • 10.10.2013 - HCL nr. 35 din 26.09.2013 privind acceptarea aderarii Comunelor Independenta si Beresti-Meria din jud. Galati ca membre ale Asociatiei de dezvoltare Intercomunitara - Serviciul Regional Apa Galati.

 • 10.10.2013 - HCL nr. 34 din 26.09.2013 privind aprobarea realizarii investitiei "Eficientizarea consumului de energie electrica la U.A.T. com. Barcea, jud. Galati, prin montarea unei turbine eoliene de 100 KW cu racord la Sistemul Electric National"

 • 29.09.2013 - HCL nr. 33 din 10.09.2013 privind acordul de parteneriat pentru infiintarea unui Pact Teritorial pentru Investitii Integrate in arealul desemnat din jud. Galati pentru perioada 2014-20120 intre co. Barcea si partenerii teritoriului desemnat

 • 21.07.2013 - HCL nr. 26 din 29.06.2013 privind insusirea Raportului de evaluare - Cladire dispensar uman Barcea, jud. Galati.

 • 14.07.2013 - HCL nr. 25 din 28.06.2013 privind aprobarea achizitionarii unui autoturism prin Programul stimularii si innoirii parcului auto national 2013.

 • 25.06.2013 - HCL nr. 23 din 31.05.2013 privind aprobarea unor obligatii ce revin Consiliului Local al com. Barcea in vederea implementarii proiectului "Administratie pentru cetateni - servicii eficiente si de calitate"

 • 21.06.2013 - HCL nr. 22 din 31.05.2013 privind aprobarea parteneriatului dintre UAT Jud. Galati si UAT ale comunelor: Barcea, Branistea, Cuca, Draganesti, Gohor, Grivita, Liesti, Poiana, Priponesti, Rediu, Schela, Smardan, Smulti, Suceveni, si Sendreni in vederea elaborarii si implementarii proiectului "Administratie pentru cetateni - servicii eficiente si de calitate"

 • 21.06.2013 - HCL nr. 21 din 31.05.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a Proiectului Thnic pentru obiectivul de investitie "Administratie pentru cetateni - servicii eficiente si de calitate"

 • 21.06.2013 - HCL nr. 20 din 31.05.2013 privind stabilirea cuantumului si numarului burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din com Barcea, jud. Galati

 • 14.06.2013 - HCL nr. 19 din 24.05.2013 privind modificarea Anexei la HCL nr. 7/25.02.2013 privind aprobarea Acordului de Cooperare dintre Filiala Judetului Galati a Asociatiei Comunelor din Romania si com. Barcea pentru organizarea si exercitarea activitatii de urbanism.

 • 11.06.2013 - HCL nr. 18 din 24.05.2013 privind aprobarea exercitarii activitatii de asistenta sociala, aprobarea exercitarii activitatii de casier, aprobarea exercitarii activitatii de relatii cu publicul, aprobarea exercitarii activitatii juridice, aprobarea exercitarii activitatii de urbanism.

 • 10.06.2013 - HCL nr. 17 din 24.05.2013 privind revocarea HCL nr. 8 privind aprobarea unui post de asistent sociala, aprobarea unui post de casier pentru exercitarea activitatii financiar-contabile, aprobarea unui post de relatii cu publicul in vederea exercitarii activitatii aferente, aprobarea unui post de jurist in vederea exercitarii activitatii juridice, aprobarea unui post in vederea exercitarii activitatii de urbanism.

 • 10.06.2013 - HCL nr. 16 din 24.05.2013 privind desemnarea persoanei care sa reprezinte interesele Comunei Barcea in ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR S.C. APA-CANAL S.A. GALATI

 • 16.04.2013 - HCL nr. 11 din 08.04.2013 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2013

 • 15.02.2013 - H.C.L. nr. 2 din data de 24.01.2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013 • - 2012 -

 • 12.11.2012 - H.C.L. nr. 28 din data de 31.10.2012 privind novarea Contractului de delegare a gestiunii Serviciului Public de Salubrizare al com. Barcea, jud. Galati

 • 10.11.2012 - H.C.L. nr. 27 din data de 31.10.2012 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2013

 • 10.11.2012 - H.C.L. nr. 26 din data de 30.10.2012 privind aprobarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie pentru investitia "Asfaltare drum comunal L=cca. 250 ml, l=5m" din comuna Barcea, judetul Galati

 • 24.10.2012 - H.C.L. nr. 25 din data de 16.10.2012 privind aprobarea acordurilor de colaborare dintre Filiala Judetului Galati a Asociatiei Comunelor din Romania si Comuna Barcea pentru organizarea si exercitarea activitatii de Registru Agricol si Fond Funciar, activitatii de asistenta sociala, activitatii de relatii cu publicul, activitatii financiar-contabile si activitatii juridice

 • 23.10.2012 - H.C.L. nr. 24 din data de 16.10.2012 privind rectificarea bugetului local al com. Barcea, Jud. Galati pe anul 2012

 • 07.10.2012 - H.C.L. nr. 22 din data de 18.09.2012 privind rectificarea bugetului local al com. Barcea, Jud. Galati pe anul 2012

 • 06.10.2012 - H.C.L. nr. 21 din data de 18.09.2012 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare (ROF) al aparatului de specialitate a Primarului com. Barcea, Jud. Galati

 • 06.10.2012 - H.C.L. nr. 20 din data de 18.09.2012 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare (ROF) a Consiliului Local al com. Barcea, Jud. Galati

 • 18.08.2012 - H.C.L. nr. 12 din data de 18.07.2012 privind aprobarea raportului de evaluare a suprafetei de 19644 mp. teren pasune extravila situat in Tarla 17/3, Parcela 121/5 apartinand domeniului privat al com. Barcea, Jud. Galati

 • 14.08.2012 - H.C.L. nr. 11 din data de 18.07.2012 privind aprobarea inventarului actualizat al bunurilor care alcatuiesc domeniul public al com. Barcea, Jud. Galati a investitiei "Modernizare drumuri comunale Barcea si Umbraresti" cu finantare prin programul SAPARD

 • 10.08.2012 - H.C.L. nr. 10 din data de 18.07.2012 privind desemnarea de catre Consiliul Local al com. Barcea, Jud. Galatia unui nou reprezentant legal pentru investitia "Modernizare drumuri comunale Barcea si Umbraresti" prin programul SAPARD

 • 09.08.2012 - H.C.L. nr. 9 din data de 18.07.2012 privind reprezentarea Consiliului Local al com. Barcea, Jud. Galati in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Serviciul Regional Apa Galati"

 • 03.08.2012 - H.C.L. nr. 8 din data de 29.06.2012 privind stabilirea cuantumului si numarului burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din com. Barcea, Jud. Galati pe anul 2012

 • 12.07.2012 - H.C.L. nr. 7 din data de 29.06.2012 privind rectificarea bugetului local al com. Barcea, Jud. Galati pe anul 2012

 • 30.06.2012 - H.C.L. nr. 6 din data de 18.06.2012 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al com. Barcea, Jud. Galati

 • 28.06.2012 - H.C.L. nr. 5 din data de 18.06.2012 privind alegerea viceprimarului

 • 25.06.2012 - H.C.L. nr. 4 din data de 18.06.2012 privind alegerea presedintelui de sedinta

 • 22.06.2012 - H.C.L. nr. 3 din data de 18.06.2012 privind declararea ca legal constituit a Consiliului Local al com. Barcea, jud. Galati

 • 18.06.2012 - H.C.L. nr. 2 din data de 10.06.2012 privind validarea mandatelor de consilieri locali declarati alesi la alegerile locale din data de 10.06.2012

 • 15.06.2012 - H.C.L. nr. 1 din data de 10.06.2012 privind alegerea membrilor comisiei de validare a mandatelor consilierilor declarati alesi la alegerile locale din data de 10.06.2012

 • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 25.04.2012 - Situatii financiar-contabile la data de 31.03.2012

 • 23.04.2012 - Indicatori de sinteza cu privire la executia bugetelor locale pe primul trimestru al anului 2012

 • 29.03.2012 - H.C.L. nr. 4 din data de 16.03.2012 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al com. Barcea, pe anul 2012

 • 15.03.2012 - H.C.L. nr.3 din data de 03.02.2012 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al com. Barcea, pentru anul 2012

 • 23.02.2012 - H.C.L. nr.2 din data de 31.01.2012 privind Regulamentul de Functioanare a Bibliotecii Comunale Barcea in cadrul programului "BIBLIONET"

 • 10.02.2012 - Situatii financiare la data de 31.12.2011

 • 26.01.2012 - Indicatori cu privire la executia bugetelor locale pentru anul 2011

 • - 2011 -

 • 23.01.2012 - H.C.L. nr.34 din data de 22.12.2011 privind rectificarea bugetului local al com Barcea, jud. Galati pe anul 2011.

 • 23.01.2012 - H.C.L. nr.33 din data de 22.12.2011 privind aprobarea retelei scolare pe anul scolar 2012-2013.

 • 11.01.2012 - H.C.L. nr.32 din data de 14.12.2011 privind rectificarea bugetului local al com. Barcea pe anul 2011.

 • 11.01.2012 - H.C.L. nr.31 din data de 14.12.2011 privind aprobarea organizarii licitatiei publice pentru concesionarea suprafetei de 330.05 ha pasune alata in proprietarea publica a com. Barcea, jud. Galati.

 • 05.12.2011 - H.C.L. nr.30 din data de 29.11.2011 privind rectificarea bugetului local al com. Barcea pe anul 2011.

 • 05.12.2011 - H.C.L. nr.29 din data de 29.11.2011 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2012

 • 19.10.2011 - H.C.L. nr.27 din data de 28.09.2011 privind Simulare - Exercitiu - privind solutionarea efectelor produse de inundarea aproximativ a 90% din loc. Barcea, prin iesirea din matca a raului Barlad.

 • 19.09.2011 - H.C.L. nr.26 din data de 18.08.2011 privind asocierea com. Barcea cu jud. Galati si cu UAT din judet in vederea construirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECOSERV".

 • 19.09.2011 - H.C.L. nr.25 din data de 18.08.2011 privind rectificarea bugetului local al com. Barcea, jud. Galati pe anul 2011.

 • 12.09.2011 - H.C.L. nr.24 din data de 02.08.2011 privind rectificarea bugetului local al com. Barcea, jud. Galati pe anul 2011.

 • 28.08.2011 - H.C.L. nr.23 din data de 18.07.2011 privind aprobarea Planului de Urbanism General si Regulamentul Local de Urbanism al com. Barcea, jud. Galati.

 • 28.08.2011 - H.C.L. nr.22 din data de 18.07.2011 privind aprobarea proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Imbunatatirea calitatii mediului din localitatea Barcea, Jud. Galati, prin realizarea unui parc denumit : "Parcul Emil Punga""

 • 11.11.2011 - Situatii financiar-contabile la data de 30 septembrie 2011 Primaria Barcea, jud. Galati

 • 13.07.2011 - H.C.L. nr.20 din data de 23.06.2011 privind acordul cu privire la sustinerea cofinantarii proiectului denumit "IMBUNATATIREA CALITATII MEDIULUI DIN LOCALITATEA BARCEA, JUD. GALATI, PRIN REALIZAREA UNUI PARC DENUMIR: PARCUL EMIL PUNGA"

 • 13.07.2011 - H.C.L. nr.19 din data de 21.06.2011 privind aprobarea proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "PIATA EN-GROS LEGUME SI FRUCTE" din com. Barcea, jud. Galati

 • 12.07.2011 - H.C.L. nr.18 din data de 21.06.2011 privind acceptarea com. Barcea din jud. Galati ca membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara - Serviciul Regional Apa Galati

 • 12.07.2011 - H.C.L. nr.17 din data de 27.05.2011 privind aprobarea raportului de evaluare, a caietului e sarcini si a concesionarii directe a terenului in suprafata de 45 mp. apartinand domeniului privat al comunei Barcea, jud. Galati

 • 12.07.2011 - H.C.L. nr.16 din data de 27.05.2011 privind aprobarea Planului de Actiune pentru comuna Barcea - zona vulnerabila la nitrati din surse agricole

 • 12.07.2011 - H.C.L. nr.15 din data de 27.05.2011 privind aprobarea executarii lucrarilor de extindere a constructiei S.C. Medofarm S.R.L. in calitate de chirias

 • 12.07.2011 - H.C.L. nr.14 din data de 27.05.2011 privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a suprafetei de 100 mp de teren pe durata implementarii proiectului "Centre Comunitare de Resurse: Instrumente strategice in procesul de imbunatatire a situatiei grupurilor vulnerabile din mediul rural" cu numarul AMPOSDRU E4328/04.06.2010

 • 12.07.2011 - H.C.L. nr.13 din data de 27.05.2011 privind validarea mandatului de consilier in Consiliul local al Comunei Barcea, al domnului Lazar Jan

 • 18.05.2011 - Indicatori financiari contabili Primaria Barcea

 • 12.05.2011 - Situatii financiare la data de 30.03.2011

 • 28.03.2011 - Hotararea nr. 8 a Consiliului Local Barcea cu privire la stabilirea unor taxe speciale pe anul 2011

 • 26.03.2011 - Hotararea nr. 6 a Consiliului Local Barcea cu privire la aprobarea criteriilor proprii de evaluare a veniturilor potentiale care se iau in calcul la stabilirea ajutorului social si care se pot obtine din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoria celor considerate de stricta necesitate stabilite prin HG 50/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 416/2001 privind venitul minim garantat cu mofificarile si completarile ulterioare

 • 19.03.2011 - Hotararea nr. 5 a Consiliului Local Barcea cu privire la aprobarea Protocolului de colaborare dintre C.L. al com. Barcea si Asociatia Centrul Rromilor pentru Politici de Sanatate - SASTIPEN - in vederea implementarii in com. Barcea a proiectului : "Centre comunitare de resurse - Instrumente strategice in procesul de imbunatatire a situatiei grupurilor vulnerabile din mediul rurar" cu numarul AMPOSDRU E4328/04.06.2010

 • 12.03.2011 - Proces verbal al sedintei ordinare din data de 10.02.2011 al C.L. Barcea

 • 08.03.2011 - Hotararea nr. 4 a Consiliului Local Barcea cu privire la aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2011

 • 07.03.2011 - Anexa la Hotararea nr. 4 a Consiliului Local Barcea cu privire la aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2011

 • 06.03.2011 - Hotararea nr. 3 a Consiliului Local Barcea cu privire la aprobarea planului de ac tiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca efectuate de catre beneficiarii de ajutor social, pentru anul 2011

 • 05.03.2011 - Hotararea nr. 2 a Consiliului Local Barcea cu privire la aprobarea Studiului de Oportunitate privind concesionarea fara licitatie a terenului in suprafata de 45 mp apartinand domeniului privat al com. Barcea, jud. Galati

 • 04.03.2011 - Hotararea nr. 1 a Consiliului Local Barcea cu privire la constatarea incetarii de drept, inante de expirarea duratei normale a amndatului de consilier local al d-lui Chirita Nita

 • 09.02.2011 - Situatii financiare la data de 31.12.2010