Primaria Barcea Comisii de specialitate
informatii generale
impozite/taxe locale
consiliul local
primaria
comuna barcea
actualitate
COMISII DE SPECIALITATE DIN CADRUL CONSILIULUI LOCAL AL PRIMARIEI BARCEA, JUD. GALATI

COMISIA NR. 1. - COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALE, BUGET, FINANTE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL COM. BARCEA, AGRICULTURA, GOSPODARIRE OMUNALA, PROTECTIA MEDIULUI, SERVICII SI COMERT:


COMISIA NR. 2. - COMISIA PENTRU INVATAMANT, SANATATE, CULTURA, PROTECTIE SOCIALA, ACTIVITATI SPORTIVE SI AGREMENT


COMISIA NR. 3. - COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA, JURIDICA, APARAREA ORDINEI PUBLICE, RESPECTAREA DREPTURILOR SI LIBERTATILOR CETATENESTI