Primaria Barcea
Audiente Primaria Barcea si Consiliul Judetului Galati
informatii generale
impozite/taxe locale
consiliul local
primaria
comuna barcea
actualitate
www.votlegal.mai.gov.ro

VOTEAZA LEGAL

PLIANT FATA

PLIANT VERSO


Audiente Primaria Barcea

Programul de audienţe la conducerea Consiliului Judeţului Galaţi


Programul de audienţe al consilierilor judeţeni, grupaţi pe comisii de specialitate, în semestrul II / 2014 

Comisia de specialitate

Componenţa Comisiei

Ziua/ Ora/ Data

Comisia nr. 1
(buget-finanţe, strategii, studii şi prognoză economico-socială)

1. Sandu Viorica
2. Ţuicu Emil
3. Zaharia Eugen
4. Podaru Tinca
5. Ion Dumitru
6. Hapeci Daniela
7. Buruiană Nataliţa

Luni, 1400 -  1430
(30.06, 11.08, 22.09, 3.11)

Comisia nr. 2
(pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi europeană)

1. Gogoncea Dan - Lilion
2. Neicu Dan-Cristian
3. Cristovici Viorel
4. Matei Remus
5. Căluean Anghel Costel   

Marti, 1100 -  1130
(8.07, 19.08, 30.09, 11.11)

Comisia nr. 3
(de dezvoltare urbană şi rurală, agricultură, conservarea şi protecţia mediului şi de servicii publice)

1. Gasparotti Florinel
2. Buţurcă Octav
3. Grosu Constantin*
4. Potec Nicolae Petrişor
5. Ungureanu Cătălin

Miercuri, 1000 -  1100
(16.07, 27.08, 8.10, 19.11)

Comisia nr. 4
(pentru asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement)

1. Gaiu Magdalena
2. Buruiană Daniela
3. Pintilie Carmen
4. Munteanu Gabriela
5. Ştefan Ion

Miercuri, 1400 -  1500
(23.07, 3.09, 15.10, 26.11)

Comisia nr. 5
(juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională)

1. Ursu Nicuşor
2. Butunoiu Dorin
3. Şerban Iulian
4. Butunoi Adrian
5. -

Vineri, 1100 -  1130
(1.08, 12.09, 24.10, 5.12)

Comisia nr. 6
(de analiză privind administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi de refacere a monumentelor istorice şi de arhitectură)

1. Istudor Gigel
2. Dima Gheorghe
3. Stângă George
4. Sandu Mitică
5. Zamfir Aurel

Joi, 1100 -  1130
(7.08, 18.09, 30.10, 11.12)

*Dl. Consilier judeţean Grosu Constantin (comisia de specialitate nr. 3) organizează audienţele în municipiul  Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 77, săptămânal, marţi, orele 1000 – 1200 , în prima si a treia săptămână din fiecare lună.

NOTĂ: audienţele consilierilor judeţeni vor avea loc la Sala de şedinţe a Consiliului Judeţului Galaţi, din clădirea situată în str. Eroilor, nr. 7B, municipiul Galaţi.