Proiecte Hotarari ale C.L. Barcea

Home / Proiecte Hotarari ale C.L. Barcea
202420232022202120202019
PROIECTE DE HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL BARCEA –

– 2019 –

25_07_2019 – Proiect HCL privind aprobarea implementării proiectului Plan Urbanistic Zonal – zona Duzi T 50 , comuna Barcea Judeţul Galaţi

25_07_2019 – Proiect HCL privind aprobarea implementării proiectului WIFI4EU Interconectarea Europei

25_07_2019 – Proiect HCL privind aprobarea Organigramei si a Statului de funcţii al Primăriei comunei Barcea, judeţul Galaţi pe anul 2019

– 2016 –

09_12_2016 – Proiect HCL privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2017

09_12_2016 – Proiect HCL privind rectificarea bugetului local al comunei Barcea , judetul Galati pe anul 2016

09_12_2016 – Proiect HCL privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Druta Costica si declararea vacanta a locului de consilier local al acestuia

26_10_2016 – Proiect HCL privind punerea la dispozitia “Proiectul regional de Dezvoltare a Infrastructurii Apa si Apa Uzata in jud. Galati in perioada 2014-2020” a rerenurilor pentru reabilitarea si construirea investitiilor aferente acestuia

26_10_2016 – Proiect HCL privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a Indicatorilor Tehnico – Economici aferenti proiectului de investitii “Proiectul regional de Dezvoltare a Infrastructurii Apa si Apa Uzata in jud. Galati in perioada 2014-2020”

26_10_2016 – Proiect HCL privind aprobarea Master Planului actualizat si a listei prioritare cde investitii 2014 – 2020

26_10_2016 – Proiect HCL privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Barcea nr. 18 din 25.04.2016 privind preluarea si inregistrarea in patrimoniul public al comunei Barcea , judetul Galati a bunurilor de retur predate de operatorul regional APA CANAL S.A., reprezentand retele de canalizare, retele de apa , statii de pompare apa urzata SPAU B1, B3, B4

26_10_2016 – Proiect HCL privind aprobarea achizionarii de servicii de consultanta, asistenta si/sau reprezentare juridica pentru UAT comuna Barcea si Primarul Comunei Barcea, jud. Galati

27_09_2016 – Proiect HCL privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuiel al Primariei com. Barcea, jud. Galati pe anul 2016,

27_09_2016 – Proiect HCL privind preluarea si inregistrarea in patrimoniul public com. Barcea, jud. Galati a bunurilor de retur predate de operatorul regional APA CANA S.A. reprezentand linii de contorizare, lot. module radio si terminal de citire portabil

27_09_2016 – Proiect HCL privind aprobarea Regulamentului de Organizare si functionare a Consiliului Local al com. Barcea, jud. Galati

27_09_2016 – Proiect HCL privind aprobarea aprobarea transformarii unui post 0.50 norma secretar II (S) in 0.5 norma de secretar I (S) sin statul de functii al Scolii Gimnaziale nr. 2, Barcea din com. Barcea, jud. Galati